menu

Konsultacje społeczne - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczytno

2021-06-01 10:17:34 (ost. akt: 2021-09-03 08:57:18)


Szanowni Państwo!


Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach, których przedmiotem będzie projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczytno.

Celem konsultacji społecznych jest chęć przekazania społeczności lokalnej pełnej i rzetelnej informacji na temat prowadzonej procedury planistycznej, a także włączenie mieszkańców Szczytna oraz wszystkich innych osób związanych z naszym miastem w proces sporządzania tego dokumentu. Konsultacje społeczne pozwolą na poznanie opinii i pomysłów mieszkańców dotyczących kształtowania przestrzeni miasta, a także mają wpłynąć na osiągnięcie wyższej efektywności i trafności procesów decyzyjnych.

Konsultację społeczne realizowane są przez Gminę Miejską Szczytno w ramach projektu „Wspólny Plan” wraz z Fundacją Stabilo i Fundacją WiseEuropa.

Informacje o planowaniu przestrzenny i o tym jak ono jest ważne dla każdego z mieszkańców znajdą Państwo w broszurze „Planowanie przestrzenne dla każdego” stworzoną przez naszych partnerów.

Konsultacje społeczne studium odbywać się będą w okresie od 2 czerwca do 31 lipca 2021 r.


Informacja o wymaganej formie i miejscu składania wniosków formalnych do studium

Wnioski formalne składamy do Burmistrza Miasta Szczytno:
• w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 1 lub drogą pocztową na adres: 12-100 Szczytno ul. H. Sienkiewicza 1,
• ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Szczytnie: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (pok. 14 - parter budynku) w godzinach pracy urzędu 7:30 – 15:30,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ankiet znajdujących się w ulotce
Wypełnioną ankietę oderwij i wrzuć do oznakowanych urn znajdujących się w przedszkolach i szkołach podstawowych, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Miejskim Domu Kultury oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Szczytnie. Ankietę będzie można złożyć również podczas Dnia Konsultacji Społecznych, który odbędzie się 5 czerwca 2021 r w godzinach 15:00 – 18:00 na pasażu przed plażą miejską.

Wypełnij ankietę elektronicznie za pośrednictwem serwisu https://kmap.pl.
Instrukcję obsługi serwisu znajdziesz na stronie https://konsultacje.miastoszczytno.pl

Pobierz ulotkę
Pobierz broszurę informacyjną o planowaniu przestrzennym
  • Fundusze Europejskie LOGO
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska LOGO