menu

Podsumowanie projektu Studium...

2021-12-16 13:01:27 (ost. akt: 2021-12-20 11:43:16)
Logo konsultacji społecznych

Logo konsultacji społecznych

Autor: UM

Burmistrz Miasta Szczytno serdecznie zaprasza na wideokonferencje podsumowującą konsultacje społeczne projektu Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczytno

Wideokonferencja podsumowująca realizację projektu „Wspólny Plan” odbędzie się 20 grudnia 2021 r. roku o 16:00.

Podczas konferencji zespół konsultacyjny wraz z urbanistą opracowującym projekt studium podsumują przebieg procesu konsultacji, omówią zebrane wnioski, potrzeby i opinie. Urbanista opowie o możliwości ich ujęcia z projekcie studium oraz wskaże stopień zaawansowania prac nad projektem.

LINK DO SPOTKANIA: https://zoom.us/j/99310329834?pwd=bTQ5Si9qYXZHbUhHNmova1NMM3pGZz09

https://m.powiatszczycienski.pl/2021/12/orig/logotypy-pismo-przewodnie-46305.png
  • Fundusze Europejskie LOGO
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska LOGO