menu

Konsultacje społeczne w sprawie dotyczącej nazwania ulicy Żaglowa

2021-09-02 12:21:14 (ost. akt: 2021-09-03 08:42:15)

Burmistrz Miasta Szczytno
zapraszado konsultacji społecznych w sprawie dotyczącej nadania nazwy ulicy Żaglowa drodze wewnętrznej obejmującej część działki numer ewidencyjny 206/40 położonej w obrębie 1 Miasta Szczytno
Zarządzenie Nr VIII/542/2021 z dnia 2 września 2021r. Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 02.09.2021r. jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w załączniku poniżej.

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 10 września 2021r. do dnia 24 września 2021r.

2. Ankieta konsultacyjna stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia dostępna będzie do pobrania:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczytnie w zakładce Konsultacje Społeczne - https://konsultacje.miastoszczytno.pl/
- w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sienkiewicza 1, Biuro Obsługi Interesanta

3.Wypełnione i podpisane ankiety konsultacyjne należy przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno lub na adres poczty elektronicznej um@um.szczytno.pl w pliku .pdf lub .jpg bądź złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie.
Decyduje data wpływu do Urzędu. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szczytnie, a osobą upoważnioną do kontaktu jest Marta Deptuła.

Pobierz zarządzenie
Pobierz ankietę
  • Fundusze Europejskie LOGO
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska LOGO