menu

Warsztaty World Cafe- Wspólny Plan

2021-07-06 14:50:23 (ost. akt: 2021-07-06 15:01:57)
Plakat Wspólny Plan

Plakat Wspólny Plan

Gmina Miejska Szczytno zaprasza w dniu 12 lipca 2021 w godzinach 15:00 – 17:00 do udziału w otwartym spotkaniu z mieszkańcami (sala rycerska Zamku Krzyżackiego w Szczytnie).

Spotkanie ma na celu zebranie pomysłów, potrzeb i sugestii mieszkańców w odniesieniu do nowego projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczytno w związku z udziałem w projekcie „Wspólny Plan”.
Zespół konsultacyjny omówi i wskaże:
• sposób uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu dokumentu,
• możliwość składania wniosków w ramach procedury planistycznej (forma i termin).
Druga część spotkania prowadzona metodą Wordl Cafe, będzie miała charakter warsztatowy gdzie będzie można przedstawić swoje pomysły i potrzeby w zakresie zmian w studium takich jak:
• komunikacja,
• zabytki,
• ochrona środowiska,
• funkcje terenów.
  • Fundusze Europejskie LOGO
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska LOGO