menu

O konsultacjach społecznych

2021-03-31 10:37:53 (ost. akt: 2021-03-31 10:40:26)
Herb Miasta Szczytno

Herb Miasta Szczytno

Konsultacje społeczne stanowią formę dialogu pomiędzy władzami miasta, a jego mieszkańcami, towarzyszącą w procesie stanowienia prawa oraz podejmowania istotnych dla miasta decyzji. Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji od mieszkańców miasta na temat spraw związanych z rozwojem miasta.

Wysłuchanie racji różnych stron daje możliwość wcześniejszego rozpoznania błędów i stworzenia bardziej wyważonego rozwiązania. Decyzje uwzględniają wtedy zróżnicowane potrzeby obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Konsultacje służą artykulacji i wymianie poglądów, a nie prowadzeniu sporów.

Konsultacje społeczne prowadzone są w oparciu o siedem zasad konsultacji społecznych:
1. DOBRĄ WIARĘ – konsultacje odbywają się w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji;
2. POWSZECHNOŚĆ – każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd;
3. PRZEJRZYSTOŚĆ – informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd;
4. RESPONSYWNOŚĆ – każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych;
5. KOORDYNACJĘ – konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje tak politycznie, jak organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji.
6. PRZEWIDYWALNOŚĆ[/b] – konsultacje powinny być prowadzone na możliwie jak najwcześniejszym etapie tworzenia projektów, polityk publicznych lub planowania inwestycji. Powinny być prowadzone w sposób i w oparciu o czytelne reguły;
7. POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO – choć poszczególni uczestnicy konsultacji maja prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostatecznie decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.
  • Fundusze Europejskie LOGO
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska LOGO